Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z zapisem ustawy Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
    

Aparatem pomocniczym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, będąca państwową jednostką budżetową.

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie określa regulamin organizacyjny ustalony decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie i zatwierdzony przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KP PSP w Parczewie
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Hawryluk
Liczba odwiedzin:739